1

Lịch sử của chúng tôi


Century in the making

A century in the making

Gulf có một bề dày lịch sử kéo dài hơn một thế kỷ. Từ khi thành lập vào năm 1901 cho đến trạm xăng mang nhãn hiệu đầu tiên đi vào hoạt động năm 1913, cho đến các mối quan hệ đối tác và cải tiến mới nhất, thành công của chúng tôi đều đến từ niềm đam mê, hiệu suất và cam kết không ngừng nghỉ đối với mọi việc chúng tôi làm. Đó là trọng tâm trong mối quan hệ của chúng tôi với khách hàng và đối tác.​