Banner

Điều khoản Trang web


VUI LÒNG ĐỌC CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY CẨN THẬN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI​

Các điều khoản này quy định các điều kiện sử dụng cho trang web của chúng tôi, www.gulfoilltd.com và bất kỳ trang web nào mà Gulf chọn liên kết với các điều khoản này ("trang web của chúng tôi"). Gulf bao gồm Gulf Oil International Limited, một công ty được đăng ký tại Quần đảo Cayman, và các công ty liên kết của nó (được gọi chung là "Gulf", "chúng tôi", "chúng ta" hoặc "của chúng tôi" ở đây). Các điều khoản này áp dụng cho các khách thăm và người dùng trang web của chúng tôi và được gọi là "bạn" hoặc "của bạn".​

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, bạn không được sử dụng trang web của chúng tôi.​

THAY ĐỔI CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY VÀ TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI​

Chúng tôi có thể xem xét lại các điều khoản này bất kỳ lúc nào bằng cách cập nhật bài đăng này. Bạn nên thường xuyên kiểm tra trang này để đảm bảo rằng bạn hiểu rõ các điều khoản áp dụng vào thời điểm đó. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi sau khi các thay đổi như vậy được đăng, bạn xác nhận rằng bạn chấp nhận các điều khoản đã sửa đổi này. Chúng tôi sẽ chỉ ra ở dưới cùng của trang này ngày mà các điều khoản này được xem xét lần cuối.​

Chúng tôi có thể cập nhật và thay đổi trang web của chúng tôi từ thời gian này sang thời gian khác bằng bất kỳ cách nào và vì bất kỳ lý do nào.​

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN BỔ SUNG​

Bạn được khuyến nghị kiểm tra các điều khoản và điều kiện của từng trang bạn truy cập. Có thể có các điều khoản và điều kiện đặc biệt áp dụng cho các chương trình khuyến mãi hoặc dịch vụ được cung cấp trên trang web của chúng tôi, chẳng hạn như cuộc thi, cuộc thi hoặc cuộc thi. Các điều khoản và điều kiện như vậy sẽ áp dụng liên quan đến chương trình hoặc dịch vụ cụ thể chỉ và, trong trường hợp xung đột, sẽ ưu tiên hơn so với các điều khoản này.​

Một số trang web của chúng tôi có thể được vận hành bởi các đối tác địa phương và có thể chứa các điều khoản và điều kiện khác với các điều khoản này. Chúng tôi không có quyền kiểm soát nội dung của các trang web như vậy.​

THÔNG TIN BẢN QUYỀN VÀ THƯƠNG HIỆU​

Tên Gulf, biểu trưng, sắp xếp màu sắc, thiết kế, tên sản phẩm và dịch vụ (trong số các điều khác) là những thương hiệu đã đăng ký của Gulf Oil International Limited trên toàn thế giới (trừ Hoa Kỳ, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha). Gulf cũng là chủ sở hữu hoặc được cấp quyền sở hữu tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong trang web của chúng tôi và trong các tài liệu được công bố trên đó, bao gồm nhưng không giới hạn đối với văn bản, đồ họa, video, hình ảnh, thương hiệu, biểu trưng, tờ dữ liệu sản phẩm và các tài liệu khác (tập hợp gọi là "Nội dung"). Nội dung được bảo vệ bởi luật bản quyền và thương hiệu trên khắp thế giới. Tất cả các quyền như vậy đều được bảo lưu.​

Bạn có thể xem, in, tải xuống hoặc sao chép một phần của trang web của chúng tôi trong mức hợp lý cho việc sử dụng cá nhân của bạn hoặc để chú ý của người khác đến Nội dung được đăng trên trang web của chúng tôi. Mọi sử dụng, sửa đổi hoặc biến đổi khác đều bị nghiêm cấm.​

Bất kỳ Nội dung nào bạn tải lên trang web của chúng tôi (bao gồm thông qua các trò chơi, cuộc thi, cuộc thi và chương trình khuyến mãi) sẽ được xem xét là không bảo mật và không độc quyền. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không chia sẻ bất kỳ Nội dung nào vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba hoặc có nội dung vu khống, lạm dụng, xúc phạm, vi phạm pháp luật hoặc gây hại hoặc có thể gây hại một cách hợp lý đến bất kỳ người hoặc thực thể nào.​

MIỄN TRÁCH NHIỆM​

Nội dung trên trang web của chúng tôi được cung cấp dưới dạng "như thế" và "như có sẵn", mà không có sự đại diện, bảo hành, điều kiện hoặc điều khoản nào (có hay không được ngụ ý bởi luật). Tất cả các sự đại diện, bảo hành, điều kiện và các điều khoản khác được ngụ ý bởi luật, pháp luật thông thường hoặc khác đều được loại trừ một cách rõ ràng đến mức tối đa cho phép theo luật áp dụng. Mặc dù chúng tôi nỗ lực cung cấp Nội dung chính xác, đúng và kịp thời, nhưng chúng tôi không đảm bảo rằng trang web của chúng tôi hoặc Nội dung (a) sẽ tương thích với thiết bị hoặc trình duyệt của bạn, (b) luôn sẵn có, hoàn chỉnh, cập nhật, không lỗi hoặc không chứa virus hoặc các thành phần có hại khác, (c) hoạt động sẽ không bị gián đoạn, hoặc (d) lỗi sẽ được sửa chữa. Nội dung trên trang web của chúng tôi được cung cấp chỉ cho thông tin tổng quan và bạn không nên dựa vào nó. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn đang sử dụng trang web của chúng tôi tại rủi ro và trách nhiệm cá nhân của bạn.​

LIÊN KẾT

Khi trang web của chúng tôi chứa liên kết đến các trang web và tài nguyên khác do bên thứ ba cung cấp, các liên kết này được cung cấp chỉ để thông tin của bạn. Nếu bạn truy cập các liên kết đó, bạn sẽ rời khỏi trang web của chúng tôi. Chúng tôi không kiểm soát nội dung của và không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến các trang web hoặc tài nguyên đó.​

Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi không áp dụng cho việc bạn sử dụng các trang web và tài nguyên của bên thứ ba. Bạn nên đọc chính sách quyền riêng tư của các trang web đó trước khi tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào.​

TRÁCH NHIỆM

Trong phạm vi tối đa được phép theo luật, chúng tôi cũng như bất kỳ nhân viên, tư vấn, đại diện, quan chức, giám đốc, đại lý, nhà phân phối hoặc bên cấp phép nào của chúng tôi đều không chịu trách nhiệm đối với bạn hoặc bất kỳ người hoặc thực thể nào khác, cho dù theo hợp đồng, trái với hợp đồng (bao gồm cả sự coi thường), trách nhiệm nghiêm ngặt hoặc bất kỳ hình thức nào khác đối với mọi mất mát hoặc thiệt hại loại nào, bao gồm mà không giới hạn là thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, tình cờ, kết quả hoặc đặc biệt, mất lợi nhuận, gián đoạn kinh doanh, mất danh tiếng hoặc uy tín phát sinh từ hoặc bất kỳ cách nào liên quan đến (a) Nội dung, việc sử dụng (hoặc không thể sử dụng) trang web của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn là mất mát hoặc thiệt hại gây ra bởi hoặc kết quả của các virus có thể nhiễm vào thiết bị hoặc phần mềm của bạn, hoặc (b) các hành động của bất kỳ người dùng nào trên trang web của chúng tôi.​

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ chúng tôi, các nhân viên, đại diện và đối tác của chúng tôi không bị thiệt hại và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát, thiệt hại, trách nhiệm, khiếu nại, án phán hoặc yêu cầu, chi phí và khoản chi trả, bao gồm cả phí luật hợp lý, do việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi, Nội dung và/hoặc vi phạm các điều khoản này gây ra.​

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CÓ SẴN

Giao diện hiển thị tất cả các sản phẩm và dịch vụ của Gulf có sẵn tại thời điểm bạn truy cập trang web của chúng tôi. Chúng tôi có thể cập nhật trang web của mình định kỳ để phản ánh các thay đổi về sản phẩm và dịch vụ của Gulf, nhu cầu của người dùng và ưu tiên kinh doanh của chúng tôi. Sự có sẵn của sản phẩm và dịch vụ cũng như các thông số kỹ thuật của sản phẩm có thể thay đổi từ quốc gia này sang quốc gia khác. Vui lòng liên hệ với đại lý Gulf gần nhất của bạn để biết thêm thông tin.​

​BẢO VỆ DỮ LIỆU

Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo như đã quy định trong Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi.​

COOKIES

Chúng tôi sẽ thu thập và sử dụng cookie theo quy định trong Quản lý Cookie của chúng tôi.

BẢO MẬT

Mọi thông tin đăng nhập và mật khẩu sử dụng cho trang web của chúng tôi chỉ dành cho việc kinh doanh cá nhân. Bạn phải coi thông tin như là bí mật và không tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào. Chúng tôi có quyền theo dõi thông tin đăng nhập của bạn và yêu cầu bạn thay đổi mật khẩu, nếu theo quan điểm hợp lý của chúng tôi bạn đã vi phạm bất kỳ quy định nào trong các điều khoản này.​

Nếu bạn biết hoặc nghi ngờ rằng ai đó ngoài bạn biết thông tin đăng nhập của bạn, bạn phải thông báo ngay lập tức cho chúng tôi - xem trang Liên hệ chúng tôi.

ĐIỀU KHOẢN CHUNG​

Những điều khoản này là toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi liên quan đến quyền truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi và Nội dung. Nếu một điều khoản được coi là không hợp lệ, nó sẽ bị tách ra và các điều khoản còn lại sẽ vẫn còn hiệu lực mà không bị vô hiệu hóa bằng bất kỳ cách nào. Chúng tôi sẽ không được xem xét là đã từ bỏ bất kỳ quyền lợi hoặc biện pháp nào theo các điều khoản này trừ khi việc từ bỏ được thực hiện bằng văn bản và được ký bởi đại diện được ủy quyền của chúng tôi. Các thực thể Gulf sẽ được hưởng lợi từ việc bồi thường mà bạn cấp theo các điều khoản này theo Luật về Hợp đồng (Quyền của Bên Thứ Ba) năm 1999 hoặc quyền áp dụng tương tự và/hoặc luật của quyền thẩm định có liên quan trong phạm vi thẩm quyền tương ứng.​

LUẬT ÁP DỤNG​

Những điều khoản này, nội dung của chúng và quyền hình thành chúng đều được quy định bởi luật pháp Anh Quốc. Bạn và chúng tôi đều đồng ý về sự thẩm quyền độc quyền của tòa án Anh Quốc và xứ Wales.​

Cập nhật lần cuối: 22 tháng 2 năm 2022​