Banner

Phát triển bền vững


Tương lai bền vững

Vì một tương lai vững bền là những gì chúng tôi đang nỗ lực thực hiện. Chúng tôi tập trung vào việc tích hợp tính bền vững vào mọi khía cạnh trong hoạt động kinh doanh của mình, nhờ các chương trình nghiên cứu chuyên sâu và đội ngũ tư vấn phù hợp giúp chúng tôi luôn ở vị thế dẫn đầu.​

Mục đích của chúng tôi là xây dựng một môi trường bền vững hơn để Gulf và các khách hàng có thể phát triển thịnh vượng trong tương lai. Chúng tôi cam kết một cách mạnh mẽ bằng việc xây dựng các chính sách và quản trị, tích hợp với nhiều bên liên quan của Gulf, bởi khi tương lai của chúng tôi thịnh vượng, thì tất cả chúng ta đều có lợi.

Tìm hiểu thêm trong báo cáo phát triển bền vững của chúng tôi​

Đọc báo cáo

Sustainable Future

Mục tiêu phát triển bền vững của chúng tôi​

Chúng tôi cam kết thúc đẩy đổi mới và trách nhiệm trong việc định hình một tương lai tươi sáng. Sáu mục tiêu cốt lõi của chúng tôi đối với quá trình phát triển bền vững:

Drive down our greenhouse gas emissions

Giảm lượng khí thải nhà kính

Promote a circular economy

Thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn

Embrace and help develop low-carbon mobility solutions

Định hướng và giúp phát triển các giải pháp vận tải phát thải carbon thấp

Create and maintain a diverse

Tạo và duy trì lực lượng lao động đa dạng, có năng lực và công bằng

Low-Carbon Mobility Solutions

Giải pháp vận tải phát thải carbon thấp: Định hình tương lai của ngành vận tải

Điện khí hóa ngành giao thông vận tải đóng một vai trò quan trọng trong việc đạt được các giải pháp vận tải phát thải các-bon thấp và cuối cùng là giảm phát thải khí nhà kính. Tại Gulf, chúng tôi đã bắt đầu hành trình chuyển đổi của mình bằng cách đầu tư vào Indra Renewable Technologies Ltd.​

Indra là công ty công nghệ năng lượng thông minh và xe điện (EV) đang tăng trưởng nhanh chóng, đang phát triển các giải pháp sạc và lưu trữ năng lượng tiên tiến cho mục đích gia dụng và thương mại. Đây cũng là công ty tiên phong trong công nghệ Xe nối lưới (V2G), cho phép sạc hai chiều vào lưới điện, hỗ trợ lưới điện trong việc quản lý sản xuất và phân phối điện tái tạo.​

Chúng tôi hợp tác với Indra nhằm mục đích giúp đẩy nhanh việc sử dụng xe điện.

Phát triển bền vững là mục tiêu chúng ta cùng nhau đạt được ​