banner

Dầu thủy lực


Gulf Harmony

Dầu thủy lực Gulf Harmony có ứng dụng rộng rãi trong nhiều dải nhiệt độ khác nhau, ở áp suất và tải trọng cao. Dù nhu cầu vận hành của quý khách là gì, chúng tôi cũng có thể cung cấp giải pháp bao gồm các sản phẩm có chỉ số độ nhớt cao và cả các dòng thủy lực không kẽm.​