banner

Dầu bánh răng


Gulf Geartek

Dòng sản phẩm Gulf Geartek HD có tính ổn định oxy hóa nhiệt giúp chống hình thành cặn và dầu bị cô đặc ở nhiệt độ cao. Ngoài ra, các loại dầu này cũng có đặc tính tách nước tuyệt vời và khả năng chống tạo bọt.​​